< návrat zpět

8.5

 5. kolo ORIENTEERING Ligy mládeže a žactva

Závod jednotlivců v orientačním běhu

Datum: 8. 5. 2009
Pořadatel: SK Kotnov Tábor
Místo konání: Sezimovo Ústí - Starotáborský les
(křižovatka nad Benešovou vilou směrem k Soukeníku)
http://amapy.atlas.cz/mapa/shromazdiste-5-kolo-oligy        

Čas presentace: od 9:30 do 12:00
Start: průběžně od 10:00 do 12:30

Startovné: 30 Kč splatných při prezentaci v místě shromaždiště na startu.

Kategorie: D10, D12, D14, D16,       H10, H12, H14, H16      HDR, PS

Do celkového pořadí se započítává pět nejlepších závodů v každé žákovské a mládežnické kategorii (DH10, DH12 a DH14 a DH16).


Přihlášky:

1.) On-line v odkaze " Přihlášky" na stránkách "ORIENTEERING Ligy mládeže" do 12:00 hod v den konání závodu. http://obregistrace.aspone.cz/

2.) V případě nefunkčnosti on-line přihlašování zašlete přihlášku na e-mail: jiveob@centrum.cz

kde v předmětu zprávy uvádějte "PRIHLASKA O-LIGA 4.kolo"

V přihlášce uvádějte: Jméno, Příjmení, rok narození, kategorii do které se přihlašujete. 
(Jestliže nemáte doposud přidělené registrační číslo bude Vám, na základě uvedených údajů, přiděleno. Toto registrační číslo budete využívat po celý ročník ligy)

Závodníci, kteří mají v letošním roce platnou registraci u ČSOB (Českého svazu orientačního běhu) budou využívat svoje platná registrační čísla.

(Přihlašování při prezentaci v místě startu je možné dle možnožností pořadatele) 

 


 

Tratě:
Ve všech dětských, žákovských a mládežnických kategoriích jsou tratě orientačně jednoduché.
V kategorie PS jsou tratě orientačně náročnější.

Popis:

Závodníci v každé kategorii dostanou při startu mapu se zakreslenou tratí a absolvují ji v určeném pořadí. Průchod jednotlivými kontrolními stanovišti si závodník označí do papírového průkazu (bude na mapě), který se v cíli oddělí pro potřeby kontroly a vyhodnocení výsledků. Start všech kategorií bude probíhat probíhat průběžně až do 17:30 hod.

Vyhlašování na místě shromaždiště  se neprovádí. Výsledky závodu budou zveřejněny na stránkách "ORIENTEERING Ligy mládeže a žactva".

Podmínky účasti:
Přihlášení žáci a mládež nesmí být osvobozeni od povinné školní tělesné výchovy. Závodníci v kategoriích HDR a PS startují mimo soutěž.

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí !!!

 

 


 

Zveme širokou veřejnost - SK Kotnov Tábor